Skip to main content

Obavijest o zaštiti privatnosti kupaca i dobavljača

EU, EGP te Švicarska i UK

stupanja na snagu: Kolovoz, 2020

Kao dio svojih poslovnih aktivnosti, Leggett & Platt, Incorporated i njegova poduzeća s poslovnim nastanom u EU-u, EGP-u (Europskom gospodarskom prostoru), Švicarskoj i Ujedinjenoj Kraljevini (u daljnjem tekstu: poduzeće, „Leggett & Platt”, „mi”, „nas” ili „naš”) prikuplja i obrađuje vaše Osobne podatke (tj. podatke koji se mogu povezati s nekom pojedinačnom osobom ili pripisati njoj, „Osobni podatci”). Privatnost i zaštita vaših osobnih podataka od velike nam je važnosti.

 

Ova Obavijest o zaštiti privatnosti kupaca i dobavljača vas obavještava kao našeg poslovnog partnera o tomu o tomu zašto i na koji način obrađujemo vaše Osobne podatke tijekom i nakon vaše prijave za posao uz primjenu najviših standarda zakona i propisa o zaštiti podataka koji su na snazi. To obuhvaća i informacije o tomu s kim ćemo razmjenjivati vaše Osobne podatke, koliko ćemo ih dugo zadržati i koja su vaša prava u pogledu njihove obrade.

 1. Tko je odgovoran za obradu vaših Osobnih podataka?

  Tvrtka je odgovorni nadzornik podataka, to jest, ono je subjekt koji prikuplja vaše Osobne podatke i odlučuje o tomu zašto i na koji način treba obraditi vaše Osobne podatke.

  Ako je veći broj tvrtki grupacije Leggett & Platt odgovoran za obradu vaših Osobnih podataka, odgovarajuća osoba za kontakt po pitanju privatnosti proslijedit će vaš upit relevantnoj tvrtki Grupacije Leggett & Platt koja je prvenstveno odgovorna. Ljubazno vas molimo da sve eventualne upite koje imate uputite izravno osobi za kontakt iz Odjeljka 10.

 2. Koje Osobne podatke prikupljamo?

  Prikupljamo sljedeće vrste vaših Osobnih podataka u svezi našim poslovnim aktivnostima, pružanjem usluga, zaključivanjem ugovora ili održavanja poslovnih odnosa:

  • Osobne podatke (npr. vaše prezime, ime, adresu, broj telefona na poslu, e-adresa na poslu, adresa vašeg ureda);
  • podatke o vašim prodajama / našim narudžbama i
  • evidenciju našeg odnosa s vama i naše komunikacije.
 3. U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo vaše Osobne podatke?

  Prikupljamo i obrađujemo vaše Osobne podatke u sljedeće svrhe:

  • upravljanje postojećim i potencijalnim odnosima s klijentima, kupcima, dobavljačima ili drugom trećom stranom (npr. u svezi s pokretanjem, zaključivanjem ili izvršenjem ugovora)
  • priopćenja o proizvodima koje nudimo ili namjeravamo ponuditi, poboljšanju naših proizvoda i reviziji našeg poslovnog odnosa
  • provedba aktivnosti računovodstva, revizije, izdavanja računa i ubiranja novca
  • ispunjavanje zakonskih obveza (npr. financijskih i upravnih obveza) i
  • utvrđivanje, izvršenje ili obrana od pravnih tužbi.
 4. Tko ima pristup vašim Osobnim podatcima?

  U cilju upravljanja našim poslovnim odnosom vaše Osobne podatke možemo interno razmjenjivati s članovima odjela marketinga, prodaje, dobavnog lanca, osiguranja kvalitete i financija, a u svakom od tih slučajeva samo onda kada je pristup vašim Osobnim podatcima neophodan za njihovo obnašanje svojih uloga.

  Osim toga te isključivo kada je to neophodno za ispunjavanje gore navedenih svrha, vaše ćemo Osobne podatke otkriti i sljedećim primateljima ili kategorijama primatelja, ovisno o svakom pojedinom slučaju:

  • agentima trećih strana, davateljima usluga i savjetnicima (npr. u svezi s plaćanjima, pravnim savjetima ili poštanskim uslugama);
  • tijelima za provedbu zakona, vladinim tijelima ili sudovima, kada je to neophodno za sukladnost s primjenjivim zakonima; i
  • drugim stranama u slučaju bilo kakve namjeravane ili stvarne reorganizacije, spajanja, prodaje, zajedničkog pothvata, dodjele, prijenosa ili drugog razvlaštenja našeg poslovanja, imovine ili dionica (uključujući i eventualni stečajni postupak ili slične postupke), djelomice ili u cijelosti, u za to potrebnoj mjeri.

  Nećemo otkrivati vaše Osobne podatke nikakvim trećim stranama koje nisu ovlaštene da ih obrađuju.

 5. Po kojoj pravnoj osnovi obrađujemo vaše Osobne podatke?

  Koristimo se sljedećom pravnom osnovom za obradu vaših Osobnih podataka:

  • kada je obrada neophodna za izvršenje ugovora s vama ili za poduzimanje koraka prije sklapanja ugovora
  • sukladnost s pravnim obvezama kojima podliježemo (primjerice, kada smo zakonom obvezani zadržati određene podatke o klijentu ili dobavljaču); i
  • kada je obrada neophodna za naše legitimne interese (npr. komunikaciju o proizvodima koje nudimo ili namjeravamo ponuditi, poboljšanje naših proizvoda i reviziju našeg poslovnog odnosa), osim ako analizom svakog pojedinog slučaja ne utvrdimo da nad našim legitimnim interesima prednost imaju vaši interesi ili temeljna prava i slobode.
 6. Gdje će se obrađivati vaš Osobni podatci?

  Vaši se Osobni podatci mogu obrađivati i unutar i izvan Europske unije („EU”) i Europskog gospodarskog prostora („EGP”) u Tvrtki i kod njegovih obrađivača podataka koji posluju u ime našeg poduzeća.

  Imajte na umu da države članice EU-a / EGP-a i druge države sve imaju različite zakone o zaštiti Osobnih podataka. Kada se vaši Osobni podatci prenose iz vaše vlastite države u neku drugu državu, moguće je da se u državi u koju se vaši podatci prenose razlikuju (ili slabije štite) zakoni i pravila o zaštiti Osobnih podataka od onih u vašoj matičnoj državi. Primjerice, okolnosti u kojima tijela za provedbu zakona smiju pristupati Osobnim podatcima mogu se razlikovati od jedne do druge države.Ako imate prebivalište u EU-u ili EGP-u, a vaši se Osobni podatci prenose izvan EU-a ili EGP-a, pobrinut ćemo se da primatelj vaših Osobnih podataka osigura adekvatnu razinu zaštite podataka, Osobito provedbom odgovarajućih jamstava, kao što Standardnim ugovornim odredbama EU-a.

 7. Kako štitimo vaše Osobne podatke?

  Tvrtka provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere sigurnosti osmišljene za zaštitu Osobnih podataka od nenamjernog, nezakonitog ili neovlaštenog uništenja, gubitka, izmjene, pristupa, otkrivanja ili uporabe. Svi su naši zaposlenici i ugovorni partneri vezani obvezom čuvanja u tajnosti i smiju obrađivati vaše Osobne podatke samo na temelju načela „moram znati”.

 8. Koliko dugo čuvamo vaše Osobne podatke?

  Nećemo zadržavati vaše Osobne podatke dulje od neophodnog razdoblja potrebnog za svrhe u koje smo ih i prikupili ili za izvršavanje svojih pravnih obveza, kao što su:

  • Ugovore s kupcima i s njima povezane podatke čuvat ćemo za vrijeme trajanja ugovora te tijekom dodatnog razdoblja nakon toga za pravne obveze (npr. obrana pravnih tužbi).
  • Financijske i porezne podatke čuvat ćemo u skladu s primjenjivim zakonskim odredbama (npr. Zakonu o porezu); i
  • Marketinške podatke (npr. potvrđenu privolu) čuvat ćemo do povlačenja privole (izlaska).
 9. Koja su vaša prava u pogledu vaših Osobnih podataka?

  U mjeri u kojoj to dopuštaju primjenjivi zakoni i propisi o zaštiti podataka vi imate sljedeća prava u pogledu svojih Osobnih podataka:

  • zatražiti ažuriranje ili ispravak svojih Osobnih podataka da oni uvijek budu točni;
  • dobiti svoje osobne podatke u elektroničkom formatu;
  • zatražiti brisanje svojih Osobnih podataka ako više nisu potrebni za gore navedene svrhe; i
  • ograničiti obradu svojih Osobnih podataka u određenim okolnostima, primjerice, nakon što osporite točnost svojih Osobnih podataka, tijekom razdoblja koje nam omogućuje da provjerimo njihovu točnost.

  U slučaju da i u mjeri kojoj mi obrađujemo vaše Osobne podatke na temelju naših legitimnih interesa navedenih u Odjeljku 5., imate pravo uložiti prigovor na obradu iz konkretnih razloga povezanih sa svojom određenom situacijom. U takvom slučaju nećemo dalje obrađivati vaše Osobne podatke, osim ako nemamo uvjerljive legitimne razloge za njihovu obradu koji imaju prednost nad vašim interesima, pravima i slobodama ili za utvrđivanje, ostvarivanje ili obranu pravnih tužbi.

  Gore navedena prava možete ostvariti ako pošaljete zahtjev osobi za kontakt iz Odjeljka 10. u nastavku, u kojemu ćete navesti svoje ime i prezime, tvrtku grupacije Leggett & Platt s kojom ste u kontaktu ili s kojom imate poslovni odnos, svoju e-adresu i opis svojeg zahtjeva.

  Ako vjerujete da nismo djelovali u skladu sa svojim obvezama iz primjenjivih zakona i propisa o zaštiti podataka, imate pravo uložiti pritužbu nadležnom tijelu za zaštitu podataka.

 10. Kako možete kontaktirati s nama?

  Imate li ikakvih pitanja o ovoj Obavijesti o zaštiti privatnosti kupaca i dobavljača ili načinu na koji se mi koristimo vašim Osobnim podatcima, obratite se našem timu za privatnost i zaštitu podataka na adresu privacy@leggett.com.

  Također se možete obratiti Tvrtki na adresu:

  L&P Automotive Europe Headquarters GmbH
  Attn: Data Protection Officer
  Frankenstrasse 150A
  90461 Nürnberg
  Njemačka

  ili

  Leggett & Platt, Incorporated
  Attn: Associate General Counsel – Privacy & Data Protection
  No. 1 Leggett Road
  Carthage, Missouri 64836
  SAD