Skip to main content

Prywatność / Ochrona danych

Od ponad 140 lat Leggett & Platt® jest kamieniem węgielnym światowego przemysłu przemysłowego. Nie osiągnęlibyśmy dzisiejszego sukcesu bez zaufania naszych pracowników, klientów, sprzedawców i udziałowców. Nasz sukces był - i zawsze będzie - uwarunkowany tymi relacjami.

Ochrona prywatności naszych pracowników, klientów, sprzedawców, udziałowców i gości jest dla nas ważna, podobnie jak przejrzystość sposobu gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Poważnie traktujemy odpowiedzialność za ochronę danych osobowych i zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych w jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność.

Ta strona internetowa ma na celu pomóc zrozumieć:

  • Jakie dane osobowe gromadzimy
  • Jak wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe
  • W jaki sposób udostępniamy gromadzone przez nas dane osobowe
  • Państwa prawa w odniesieniu do Państwa danych osobowych
  • Inne ważne informacje dotyczące prywatności