Skip to main content

Databeskyttelse

I over 140 år har Leggett & Platt® været en hjørnesten i den globale fremstillingsindustri. Vi ville ikke være, hvor vi er i dag uden tilliden fra vores medarbejdere, kunder, leverandører og aktionærer. Vores succes har været - og vil altid være - afhængig af disse forhold.

Beskyttelse af vores medarbejdere, kunder, leverandører, aktionærer og besøgendes personoplysninger er vigtigt for os, og det samme er gennemsigtighed om, hvordan vi indsamler, bruger og deler dine personoplysninger. Vi tager ansvaret for at beskytte dine personoplysninger alvorligt og er forpligtede til at overholde alle gældende databeskyttelseslove i retskredse, hvor vi driver virksomhed.

Dette websted er beregnet til at hjælpe dig med at forstå:

  • Hvilke personoplysninger vi indsamler
  • Hvordan vi bruger de personoplysninger, vi indsamler
  • Hvordan vi deler de personoplysninger, vi indsamler
  • Dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger
  • Andre vigtige databeskyttelsesoplysninger